1.jpg
 • Mr Quang
 • Tư vấn viên
 • Nam
 • 1987-07-13
 • 0898893898
 • quangphanvnn@gmail.com
 • Hồ Chí Minh
 • Học vấn: Đại học
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
 • Sở thích: Kinh doanh, Thể thao, Du lịch
 • Đơn vị công tác hiện tại : Prudential Finance.
 • Địa chỉ công tác : Hồ Chí Minh.
 • Vị trí công tác : Quản lý khu vực.
 • Lĩnh vực tư vấn :
 • Mục tiêu nghế nghiệp :
Mang đến giải pháp tài chính đơn giản nhất cho bạn và người thân
Đánh giá
Nghiệp vụ chuyên môn
Thái độ tư vấn
Tốc độ xử lý hồ sơ
Kinh Nghiệm

2011 - 1015 PRUDENTIAL FINANCE


Để lại bình luận của bạn
Nghiệp vụ chuyên môn
Thái độ tư vấn
Tốc độ xửa lý hồ sơ

30/10/2018

0905169243

Thanh Quang Phan 13/08/2018

BẠN NÀY TƯ VẤN TỐT, NHIỆT TÌNH HỖ TRỢ. CẢM ƠN BẠN

13/08/2018

Xin cảm ơn mọi người đã nhận xét và đóng góp thêm.

13/08/2018

cảm ơn mọi người!

Anh Duan Nguyen 11/08/2018

Đã từng được tư vấn và hỗ trợ rất nhiệt tình