Tuyển dụng
  Đơn vị:
 • Thu nhập: 8 -15 TRIỆU
 • Vị trí: NHÂN VIÊN TÍN DỤNG CÁ NHÂN
 • Ngày đăng: 03/07/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 305 lượt

  Đơn vị: Ngân Hàng TP Bank
 • Thu nhập: 7- 12 Tr
 • Vị trí: Nhân Viên Tư Vấn TÍn Dụng
 • Ngày đăng: 12/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 254 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: Tu 10 triệu
 • Vị trí: Teamleadr
 • Ngày đăng: 28/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 241 lượt

  Đơn vị: NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
 • Thu nhập: 8 -15 TRIỆU
 • Vị trí: NHÂN VIÊN TÍN DỤNG CÁ NHÂN
 • Ngày đăng: 03/07/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 234 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 15000099
 • Vị trí: Trưởng bộ phận bán hàng
 • Ngày đăng: 28/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 205 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 7- 12 Tr
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Ngày đăng: 26/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 183 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 10.000.000 + Bonus doanh số
 • Vị trí: Direct Sales Team Leader
 • Ngày đăng: 08/05/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 179 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 10 triệu
 • Vị trí: Tư vấn viên
 • Ngày đăng: 14/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 165 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 5trieu
 • Vị trí: Tu van vien
 • Ngày đăng: 18/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 153 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 7tr-12tr
 • Vị trí: nhân viên chính thức
 • Ngày đăng: 16/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 148 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 10-15 triệu
 • Vị trí: TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG (TEAM LEADER)
 • Ngày đăng: 04/05/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 148 lượt

  Đơn vị: CommCredit_VPBank
 • Thu nhập: 6 - 9 Triệu + Incentive,...
 • Vị trí: Chuyên Viên
 • Ngày đăng: 17/07/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 131 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 8.000.000/ THÁNG
 • Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
 • Ngày đăng: 10/08/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 123 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 10 triệu - 15 triệu
 • Vị trí: Tư vấn viên
 • Ngày đăng: 18/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 117 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 500
 • Vị trí: Nhân viên
 • Ngày đăng: 25/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 110 lượt

  Đơn vị: Fe Credit
 • Thu nhập: từ 5 triệu đến 20 triệu
 • Vị trí: nhân viên tư vấn
 • Ngày đăng: 19/06/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 103 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 5.000.0000 đ đến 15.000.000/Tháng
 • Vị trí: - 3 nhân viên tư vấn tín dụng - 3 cộng tác viên bán thời gian
 • Ngày đăng: 18/07/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 103 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 7 đến >10tr /tháng
 • Vị trí: chuyên viên tài chính
 • Ngày đăng: 14/05/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 98 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: Tối thiểu 14.5tr hoặc theo mong muốn
 • Vị trí: Quản lý tiềm năng
 • Ngày đăng: 18/07/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 94 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập:
 • Vị trí:
 • Ngày đăng: 26/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 93 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: Tối thiểu 14.5tr hoặc theo mong muốn
 • Vị trí: Quản lý
 • Ngày đăng: 02/07/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 86 lượt