Danh sách chi nhánh CITIBANK tại Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội gần bạn nhất

Công cụ tra cứu chi nhánh ngân hàng của linkbank.vn giúp bạn tìm vị trí chi nhánh ngân hàng CITIBANK tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gần nhất nhanh chóng, tiết kiệm thời gian di chuyển.

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8023 So 01 Hoa Lu 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8059 So 33, Duong Phu Doan 08 3521 1111 Đường đi
3 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8025 So 11, Hang Dau, phuong Hang Bac 08 3521 1111 Đường đi
4 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8022 Toa nha International Center, 17 Ngo Quyen 08 3521 1111 Đường đi
5 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8021 So 07 Dinh Tien Hoang 08 3521 1111 Đường đi
6 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8009 Toa nha International Center, 34 Trang Tien 08 3521 1111 Đường đi