Danh sách chi nhánh CITIBANK tại Quận 3,Hồ Chí Minh gần bạn nhất

Công cụ tra cứu chi nhánh ngân hàng của linkbank.vn giúp bạn tìm vị trí chi nhánh ngân hàng CITIBANK tại Quận 3, Hồ Chí Minh gần nhất nhanh chóng, tiết kiệm thời gian di chuyển.

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8036 So 5, duong Ky Dong, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8038 So 34-34A duong Vo Van Tan, Phuong 6 08 3521 1111 Đường đi