Danh sách chi nhánh CITIBANK tại Quận 7,Hồ Chí Minh gần bạn nhất

Công cụ tra cứu chi nhánh ngân hàng của linkbank.vn giúp bạn tìm vị trí chi nhánh ngân hàng CITIBANK tại Quận 7, Hồ Chí Minh gần nhất nhanh chóng, tiết kiệm thời gian di chuyển.

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8055 So 469 duong Nguyen Huu Tho, Phuong Tan Hung 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8007 Nha hang Trung Hoa Thao Li, 3SH-11-1, KP Grandview, Phuong Tan Phong 08 3521 1111 Đường đi
3 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8047 So S25-1 Sky Garden duong Nguyen Van Linh, Phuong Tan Phong 08 3521 1111 Đường đi