Chào mừng bạn đến với Websites Linkbank.vn - Giải pháp tài chính chuyên nghiệp. Hãy đăng ký ngay để được tư vấn

Trang chủ > Chọn chuyên viên

Phan Thanh Quang

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 7 năm

Vị trí: Manager

Ngày mở tài khoản: 29/11/2017

Nguyễn Thị Phương Dung

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 2 Năm

Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh

Ngày mở tài khoản: 29/11/2017

Cao Việt Hùng

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp,Tư vấn mở thẻ bảo hiểm

Kinh nghiệm: 4 Năm

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 29/11/2017

Lê Anh Minh

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn vay trả góp

Kinh nghiệm: 7

Vị trí: manager

Ngày mở tài khoản: 29/11/2017

Trịnh Hoàng Nam

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 4

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 29/11/2017

Nguyễn Anh Duẩn

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 29/11/2017

Nguyễn Sơn

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 6 năm

Vị trí: Chuyên viên

Ngày mở tài khoản: 29/11/2017

BÙI NGÔ NGỌC THIỆN

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 29/11/2017

Trần Thị Hồng Trâm

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 1

Vị trí: nhân viên

Ngày mở tài khoản: 30/11/2017

nguyen khanh

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 02/12/2017

võ đức hiếu

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 5

Vị trí: sinh viên

Ngày mở tài khoản: 03/12/2017

Hiếu Kỳ

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 03/12/2017

TRƯƠNG THỊ KIM PHỤNG

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 05/12/2017

Nguyễn Thị Huyền Phương

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Cử nhân kinh tế

Ngày mở tài khoản: 05/12/2017

Đỗ Thị Hồng Thắm

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 12 tháng

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 05/12/2017

TRUONG THI BICH DIEM

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 05/12/2017

võ thị thành thoan

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: > 3 năm

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 05/12/2017

Lê Bình

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 3 Năm

Vị trí: Chuyên Viên

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn Thành Việt

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 4

Vị trí: Chuyên viên KH cá nhân

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn tấn miên

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 1

Vị trí: Best sale

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Trương Châu Quốc Duy

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 05

Vị trí: Cử nhân

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn Quốc Toản

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: PB

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Đoàn Hùng Dũng

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 6 năm

Vị trí: Quản lý KHCN & DN

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Lê Quang Danh

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 4

Vị trí: Trưởng bộ phận bán hàng

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Lê Thành An

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 7 năm

Vị trí: PFC

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

le quoc duy

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Tran tan toi

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Chuyen vien

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

tran trung

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Dương Thị Hoài

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn mở thẻ bảo hiểm

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn Hải Tuấn

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 2 năm

Vị trí: Quản lý

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Trần Ngọc sang

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 2.5

Vị trí: 1

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Truong Tuan Kiet

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Cử nhân

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Phan Minh Châu

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Trưởng nhóm

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Huỳnh Thiên Bảo

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Chuyên viên

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn thị ngọc thảo

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 1 năm

Vị trí: Nhân viên

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Đỗ Thị Yến

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 9 nam

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn Thị Phượng Hiền

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 1

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn Tấn Minh

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: brank sale

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Lê Hoàng Minh

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 4

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

trà kim kiều

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 4

Vị trí: Qtkd

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Lê Hoàng Long

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 6

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Trần Văn Ngọc

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 5

Vị trí: Chuyên viên tư tài chính cá nhân

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn Thái Phát

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Nhân viên

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Doãn ngọc minh Sơn

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Quản lý

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn Huỳnh Nguyên

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 5 năm

Vị trí: Chuyên viên

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn Trọng Nhân

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn vay trả góp

Kinh nghiệm: 2 năm

Vị trí: Sales

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Bình Minh

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Nhân viên

Ngày mở tài khoản: 06/12/2017

Nguyễn Công Lam

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Lê Văn Thống

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 4 năm

Vị trí: Chuyên Viên

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Lê Phúc

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Lý Vinh Phúc

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn vay trả góp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: phát vay

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

ĐẶNG QUỐC VƯƠNG

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 1

Vị trí: CV KHCN

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Đặng văn xuân quý

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: 1

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Phan văn Dững

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 04

Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Nguyễn thị anh thư

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 4

Vị trí: Quản lý kinh doanh cấp cao

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Trần Hải Vương

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 7

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Trần Đình Long

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Quản lí

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Trương Khánh Hùng

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư ván vay thế chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Chuyên Viên

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Chuyên Viên

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

TRẦN VĂN SỰ

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 7

Vị trí: ASM MIỀN NAM

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Dương Thị Bích Thuyền

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn vay trả góp

Kinh nghiệm: 3,5 năm

Vị trí: Cử nhân

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Nguyễn Quang Trung

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Ngày mở tài khoản: 07/12/2017

Lê Thùy Trang

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 01

Vị trí: 300

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Huỳnh Tấn Khánh

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn vay trả góp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Bình Thạnh

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

tran thi thu

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 4 năm

Vị trí: cu nhan

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Quách Thuận Sang

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 6

Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Nguyễn Bá Thạch

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn vay trả góp,Tư vấn mở thẻ bảo hiểm

Kinh nghiệm: 8

Vị trí: Sale Supervisor

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Nguyễn Thụy Ái Vân

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 6 năm

Vị trí: Nhân viên

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Đỗ Thị Tố Nữ

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 2 năm

Vị trí: Chuyên viên tư vấn

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Đỗ Thị Tố Nữ

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 2 năm

Vị trí: Chuyên viên tư vấn

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Phan thị thủy trúc

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Nguyễn Phước Huy

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 7

Vị trí: chuyên viên

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Cao Văn Thạch

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ bảo hiểm

Kinh nghiệm: 4

Vị trí: Chuyên viên tư vấn

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Đoàn Thị Hiền

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ bảo hiểm

Kinh nghiệm: 10 Năm

Vị trí: Chuyên viên

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Chung hoàng dũng

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn vay trả góp,Tư vấn mở thẻ bảo hiểm

Kinh nghiệm: 3 năm

Vị trí: Nhân viên

Ngày mở tài khoản: 08/12/2017

Triệu Quang Hùng

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 10

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 09/12/2017

Cao Ngọc Hân

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 4 năm

Vị trí: HỌC VIÊN

Ngày mở tài khoản: 11/12/2017

TRẦN QUỐC SÁU

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 6

Vị trí: SS

Ngày mở tài khoản: 12/12/2017

Phan Thị Lệ Hằng

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 13/12/2017

Tran loc

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 4

Vị trí: Tien giang

Ngày mở tài khoản: 15/12/2017

Tony Nguyễn

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 1

Vị trí: Cử Nhân CNTT

Ngày mở tài khoản: 19/12/2017

Nguyễn Ân

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 1

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 19/12/2017

Phùng Xuân Hợp

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 5 Năm

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 20/12/2017

HÀ ĐỨC DUY

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 7

Vị trí: HCM

Ngày mở tài khoản: 21/12/2017

Nguyễn văn phong

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 4

Vị trí: Nhân viên

Ngày mở tài khoản: 21/12/2017

Tran Trung Hieu

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 6

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 21/12/2017

lê đình chiến

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: sv

Ngày mở tài khoản: 24/12/2017

hoàng tuấn vũ

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp

Kinh nghiệm: 4 năm mảng tín chấp

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 06/01/2018

Trần Minh Hiếu

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 31/01/2018

pham van manh

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 05/02/2018

vu long

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 06/02/2018

Nguyễn Thị Xuân

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm:

Vị trí:

Ngày mở tài khoản: 07/02/2018

Trần văn vương

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay trả góp,Tư vấn mở thẻ bảo hiểm

Kinh nghiệm: 5 năm

Vị trí: 8/32

Ngày mở tài khoản: 15/02/2018

Đơn vị cho vay hàng đầu
HOTLINE DÀNH CHO CHUYÊN VIÊN

Miền nam: 0944 684 684