Chào mừng bạn đến với Websites Linkbank.vn - Giải pháp tài chính chuyên nghiệp. Hãy đăng ký ngay để được tư vấn

Trang chủ > Chọn chuyên viên > Chi tiết chuyên viên

Đỗ thị Hương

Nhu cầu vay: VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN

Thái Bình

In hồ sơ

Lưu hồ sơ

Thông tin cá nhân

- Ngày sinh: 1984-01-01

- CMND: 034184001150

- Số điện thoại: 01648588217

- Email: DucPham@viet

- Địa chỉ thường trú: Xóm 9 /Cam Lai/Đông Cơ/ Tiền Hải

Thông tin công việc

- Loai hình công việc: Đi làm hưởng lương

- Tên công ty: Pha lê Việt Tiệp

- Hình thức nhận: Tiền mặt

- Lương: 0

Thông tin khoản vay

- Số tiền muốn vay: 10 triệu - 20 triệu

- Thời gian vay: 12 - 24 tháng

Thông tin khác

- Đã từng vay: Đã nộp nhưng bị từ chối

- Ngân hàng đã từng vay: VPBCF

- Đã có thẻ tín dụng: Không

- Ngân hàng đã làm thẻ: 0

- Đã có bảo hiểm: Không

- Công ty bảo hiểm: 0

Danh sách chuyên viên

Phan Thanh Quang

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 7 năm

Nguyễn Thị Phương Dung

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cao Việt Hùng

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp,Tư vấn mở thẻ bảo hiểm

Kinh nghiệm: 4 Năm

Lê Anh Minh

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn vay trả góp

Kinh nghiệm: 7

Trịnh Hoàng Nam

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 4

Nguyễn Anh Duẩn

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: