Chào mừng bạn đến với Websites Linkbank.vn - Giải pháp tài chính chuyên nghiệp. Hãy đăng ký ngay để được tư vấn

Trang chủ > Chọn chuyên viên > Chi tiết chuyên viên

Dương thị ngọc kiên

Nhu cầu vay: VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN

Bắc Giang

In hồ sơ

Lưu hồ sơ

Thông tin cá nhân

- Ngày sinh: 1988-11-12

- CMND: 121759409

- Số điện thoại: 0971659098

- Email: DuongNgocKien1988@gmail.com

- Địa chỉ thường trú: Đồng thủy hương sơn lạng giang bắc giang

Thông tin công việc

- Loai hình công việc: Đi làm hưởng lương

- Tên công ty: Tập đoàn khoa học kỹ thuật hồng hải

- Hình thức nhận: Tiền mặt

- Lương: 5 triệu - 8 triệu

Thông tin khoản vay

- Số tiền muốn vay: 10 triệu - 20 triệu

- Thời gian vay: 12 - 24 tháng

Thông tin khác

- Đã từng vay: Chưa bao giờ

- Ngân hàng đã từng vay: 0

- Đã có thẻ tín dụng: Không

- Ngân hàng đã làm thẻ: 0

- Đã có bảo hiểm: Không

- Công ty bảo hiểm: 0

Danh sách chuyên viên

Phan Thanh Quang

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 7 năm

Nguyễn Thị Phương Dung

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cao Việt Hùng

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn mở thẻ tín dụng,Tư vấn vay tín chấp,Tư vấn mở thẻ bảo hiểm

Kinh nghiệm: 4 Năm

Lê Anh Minh

Tư vấn viên

Tư vấn: Tư vấn vay tín chấp,Tư ván vay thế chấp,Tư vấn vay trả góp

Kinh nghiệm: 7

Trịnh Hoàng Nam

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: 4

Nguyễn Anh Duẩn

Tư vấn viên

Tư vấn:

Kinh nghiệm: