Bảng Giá vàng Sinh Diễn mới nhất ngày hôm nay

Loại vàngMua vàoBán ra
Nhẫn tròn 99.9%5,480,0005,550,000
Nhẫn vỉ 99.99%5,500,0005,570,000
Vàng Ý PT 18K3,950,0005,350,000
Vàng 15K3,100,0003,650,000
Vàng 14K2,600,0003,400,000
Vàng 10K2,100,0002,850,000
Bạc45,00070,000
Thần Tài 99.99%5,500,0005,570,000
Loại vàngMua vàoBán ra
Nhẫn tròn 99.9%5,480,0005,550,000
Nhẫn vỉ 99.99%5,500,0005,570,000
Vàng Ý PT 18K3,950,0005,350,000
Vàng 15K3,100,0003,650,000
Vàng 14K2,600,0003,400,000
Vàng 10K2,100,0002,850,000
Bạc45,00070,000
Thần Tài 99.99%5,500,0005,570,000