Tuyển dụng
  Đơn vị: Ngân Hàng TP Bank
 • Thu nhập: 7- 12 Tr
 • Vị trí: Nhân Viên Tư Vấn TÍn Dụng
 • Ngày đăng: 12/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 70 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 10 triệu
 • Vị trí: Tư vấn viên
 • Ngày đăng: 14/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 57 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 7tr-12tr
 • Vị trí: nhân viên chính thức
 • Ngày đăng: 16/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 44 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 5trieu
 • Vị trí: Tu van vien
 • Ngày đăng: 18/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 33 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 15000099
 • Vị trí: Trưởng bộ phận bán hàng
 • Ngày đăng: 28/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 30 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 10 triệu - 15 triệu
 • Vị trí: Tư vấn viên
 • Ngày đăng: 18/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 26 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: Tu 10 triệu
 • Vị trí: Teamleadr
 • Ngày đăng: 28/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 24 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 10-15 triệu
 • Vị trí: TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG (TEAM LEADER)
 • Ngày đăng: 04/05/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 22 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 7- 12 Tr
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Ngày đăng: 26/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 21 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 500
 • Vị trí: Nhân viên
 • Ngày đăng: 25/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 20 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập:
 • Vị trí:
 • Ngày đăng: 26/04/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 18 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 10.000.000 + Bonus doanh số
 • Vị trí: Direct Sales Team Leader
 • Ngày đăng: 08/05/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 16 lượt

  Đơn vị:
 • Thu nhập: 7 đến >10tr /tháng
 • Vị trí: chuyên viên tài chính
 • Ngày đăng: 14/05/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 12 lượt

  Đơn vị: Fe Credit
 • Thu nhập: từ 5 triệu đến 20 triệu
 • Vị trí: nhân viên tư vấn
 • Ngày đăng: 19/06/2018

Xem chi tiết

Lượt xem: 5 lượt