Vay tiền mặt SHB Finance

Đánh giá nội dung

Các loại giấy tờ yêu cầu khi tham gia khoản vay tại SHB Finance (Chỉ cần có 1 trong các loại giấy tờ bên dưới)

  • Hợp đồng lao động

10 – 70 triệu

Hạn mức

1,6% – 2,7%

Lãi suất

6

Bài viết liên quan