Hồng Phấn Đỗ

Hồng Phấn Đỗ

Theo đuổi lĩnh vực tài chính hơn 2 năm, tôi đã tổng hợp và phân tích các sản phẩm tài chính của các đơn vị hàng đầu Việt Nam. Tôi nhận ra khi hiểu rõ về một module tài chính và có sự đối chiếu giữa các bên, bạn sẽ đưa ra những giải pháp tài chính phù hợp cho mình, và tôi ở đây - tại blog này - để giúp bạn việc đó.