Bảng Giá vàng bảo tín minh châu mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
VÀNG MIẾNG VRTL
64,520,000
65,620,000
NHẪN TRÒN TRƠN
64,520,000
65,620,000
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG
64,520,000
65,620,000
VÀNG MIẾNG SJC
76,600,000
78,450,000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999,9
64,150,000
65,350,000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99,9
64,050,000
65,250,000
VÀNG NGUYÊN LIỆU
63,750,000
Thương phẩmLoại vàngMua vàoBán ra
Vàng Rồng Thăng LongVàng miếng 999.9 (24k)5.593.0005.678.000
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k)5.593.0005.678.000
Quà Mừng VàngQuà mừng bản vị vàng 999.9 (24k)5.593.0005.678.000
Vàng SJCVàng miếng 999.9 (24k)6.642.0006.698.000
Vàng BTMCTrang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (24k)5.560.0005.660.000
Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 (24k)5.550.0005.650.000
Vàng HTBTVàng 999.9 (24k)5.550.000
Vàng Thị TrườngVàng 999.9 (24k)5.520.000