Bảng Giá vàng Ngọc Thẩm mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC
81,200,000
83,400,000
Nhẫn 999,9
72,800,000
74,800,000
Vàng 24K (990)
71,800,000
74,000,000
Vàng 18K (750)
50,910,000
54,760,000
Vàng trắng Au750
50,910,000
54,760,000
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng miếng SJC6.600.0006.680.000
Nhẫn 999.95.490.0005.570.000
Vàng 24K (990)5.420.0005.540.000
Vàng 18K (750)3.948.0004.333.000
Vàng trắng Au7503.948.0004.333.000