Bảng Giá vàng Phú Hào mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
NT24
7,280,000
7,380,000
NT18
4,720,000
4,910,000
VT
2,970,000
3,160,000
MUA Đơn vị tính
nghìn đồng
BÁN /
5,540
NT24
5,600
chỉ
3,700
NT18
3,870
chỉ
1,070
Italy
1,420
gam
2,230
VT
2,400
chỉ