Bảng Giá vàng Kim Tín mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
VÀNG KIM TÍN - 999,9(24K)
72,520,000
75,380,000
VÀNG SJC (Nhà nước Cấp phép KDVM cho Kim Tín số: 59 GP-NHNN) - 999,9 (24K)
84,720,000
87,580,000
Thế giới - 999,9 (24K)
70,000,000
72,000,000
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 41,6 (10K)
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 58,5 (14K)
38,590,000
41,730,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
49,480,000
51,860,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 58,5 (14K)
38,590,000
40,670,000
Trang sức vàng trắng Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
49,480,000
50,480,000
Trang sức Công nghệ đúc Italy - 75 (18K)
41,330,000
Trang sức Công nghệ đúc Korea - 75 (18K)
41,330,000
Platin - 950
49,660,000
Thương phẩm Hàm
lượng
Mua vào
Vàng nguyên liệu (vnđ)
Bán ra
(vnđ)
VÀNG KIM TÍN 999.9
(24K)
5472 5668
VÀNG SJC
(Nhà nước Cấp phép KDVM cho Kim Tín số: 59 GP-NHNN)
999.9
(24K)
6612 6758
Thế giới 999.9
(24K)
5740 5770
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ 41.6
(10K)
Quy chế Quy chế
58.5
(14K)
3194 3328
Trang sức vàng màu
Công nghệ Italy, Korea …
75
(18K)
4095 4195
58.5
(14K)
3194 3246
Trang sức vàng trắng
Công nghệ Italy, Korea …
75
(18K)
4095 4133
Trang sức
Công nghệ đúc Italy
75
(18K)
Quy chế 4133
Trang sức
Công nghệ đúc Korea
75
(18K)
Quy chế 4133
Platin 950 Quy chế 4966