Bảng Giá vàng PNJ mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999,9
85,100,000
87,400,000
Nhẫn Trơn PNJ 999,9
73,300,000
75,000,000
Vàng Kim Bảo 999,9
73,300,000
75,000,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999,9
73,300,000
75,100,000
Vàng nữ trang 999,9
73,200,000
74,000,000
Vàng nữ trang 999
73,130,000
73,930,000
Vàng nữ trang 99
72,360,000
73,360,000
Vàng 750 (18K)
54,250,000
55,650,000
Vàng 585 (14K)
42,040,000
43,440,000
Vàng 416 (10K)
29,530,000
30,930,000
Vàng miếng PNJ (999,9)
73,300,000
75,100,000
Vàng 916 (22K)
67,380,000
67,880,000
Vàng 650 (15,6K)
46,850,000
48,250,000
Vàng 680 (16,3K)
49,070,000
50,470,000
Vàng 610 (14,6K)
43,890,000
45,290,000
Vàng 375 (9K)
26,500,000
27,900,000
Vàng 333 (8K)
23,170,000
24,570,000
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 55.600 56.700 16/06/2023 08:29:13
SJC 66.600 67.150 16/06/2023 08:29:13
Hà Nội PNJ 55.600 56.700 16/06/2023 08:29:13
SJC 66.600 67.150 16/06/2023 08:29:13
Đà Nẵng PNJ 55.600 56.700 16/06/2023 08:29:13
SJC 66.600 67.150 16/06/2023 08:29:13
Miền Tây PNJ 55.600 56.700 16/06/2023 10:54:00
SJC 66.650 67.150 16/06/2023 10:54:00
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 55.600 56.600 16/06/2023 08:29:13
Nữ trang 24K 55.500 56.300 16/06/2023 08:29:13
Nữ trang 18K 40.980 42.380 16/06/2023 08:29:13
Nữ trang 14K 31.690 33.090 16/06/2023 08:29:13
Nữ trang 10K 22.170 23.570 16/06/2023 08:29:13